[Gate-users] FW: LET problem in GATE

Andreas Resch andreas.resch at meduniwien.ac.at
Thu Mar 31 10:46:30 CEST 2022Dear Klara,

interesting!

Which Gate version are you using? e- production cuts? Max Step size 
limit?

" May there be some artefact because of calculation grid and phantom 
voxel size?" yes, that would be my first guess. Seems like is happening 
every 2-3 voxels, which can come from having a non constant number of 
geometric boundaries per scoring unit volume, e.g. if CT is 1.2695 mm 
spaced and calculation grid 2 mm, in the third calculation voxel there 
are two geometric boundaries, whereas in the first two are only one 
each.

best,

Andreas

Am 2022-03-31 07:34, schrieb Klára Badraoui Čuprová:

> Dear,
> 
> I am medical physicist in Proton Therapy Center in Czech and I am 
> concerned with Monte Carlo simulations in GATE for proton therapy.
> 
> I calculate dose and LET distributions in patients and in some patients 
> I get strange results for LETdistributions. (Dose distributions are all 
> OK.)
> 
> In some LET distributions a line pattern appears (I am attaching 
> printscreen). (The patients with such problem are irradiated from main 
> angles (0°,90° or 270°).
> 
> Calculation of LET to water phantom was OK. May there be some artefact 
> because of calculation grid and phantom voxel size? Calculation grid is 
> 2mmx2mmx2mm.
> 
> Voxel phantom of one particular prostatic patient is of size 1.2695mm, 
> 1.2695mm, 2mm. Please, do you have some idea why this happens?
> 
> I would be very grateful for help.
> 
> Best regards,
> 
> Klára Badraoui Čuprová
> 
> Ing. Klára Badraoui Čuprová, PhD.
> 
> Medical physicist
> 
> Proton Therapy Center Czech s.r.o., Křenova 11, CZ-162 00 Praha 6
> 
> Zapsáno v OR u MS Praha, odd. C, 84153, IČ 26466791, DIČ CZ26466791
> 
> telefon +420 222 998 941 info at ptc.cz, www.ptc.cz [1]
> 
> _UPOZORNĚNÍ: Pokud jste obdrželi e-mailovou zprávu od Proton Therapy 
> Center, jsou tato zpráva i veškeré přílohy zaslané společně s ní určeny 
> výhradně pro potřeby adresáta a mohou obsahovat zákonem chráněné a 
> důvěrné informace. Pokud nejste zamýšleným příjemcem zprávy nebo 
> zaměstnancem či zástupcem odpovědným za doručení zprávy zamýšlenému 
> příjemci, upozorňujeme Vás tímto, že jakékoliv šíření, distribuce, 
> kopírování nebo jiné použití této zprávy či jejích příloh je přísně 
> zakázáno. Pokud jste tuto zprávu obdrželi omylem, neprodleně o tom, 
> prosím, informujte odesílatele odpovědí na tuto zprávu a poté tuto 
> zprávu vymažte ze svého počítače._
> _WARNING: If you received this e-mail message from Proton Therapy 
> Center, please note that this message and all attachments sent with it 
> are intended solely for the needs of the addressee and may contain 
> proprietary and confidential information. If you are not the intended 
> recipient, or an employee or agent responsible for delivering the 
> messageto the intended recipient, please note that that any 
> dissemination, distribution, copying or other use of this message or 
> its attachments is strictly prohibited. If you have received this 
> message in error, please notify the sender of this message and then 
> delete this message from your computer._
> _______________________________________________
> Gate-users mailing list
> Gate-users at lists.opengatecollaboration.org
> http://lists.opengatecollaboration.org/mailman/listinfo/gate-users


Links:
------
[1] https://_neklikaci-odkaz_/http:/www.ptc.cz/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.opengatecollaboration.org/pipermail/gate-users/attachments/20220331/ec40f1fe/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 8125 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.opengatecollaboration.org/pipermail/gate-users/attachments/20220331/ec40f1fe/attachment-0001.png>


More information about the Gate-users mailing list